Testēšanas automatizācija

Līmenis 1 - Pamata online kurss

Aicinām iziet testēšanas automatizācijas apmācību kursu speciālistus ar programmēšanas valodas Java zināšanām.

Pilns mācību kurss sastāv no diviem līmeņiem: pamata un profesionālā. Līmeņus var apgūt atsevišķi vai secīgi.

Pamata līmenis ir paredzēts tehnisko augstskolu studentiem, iesācējiem izstrādātājiem, funkcionāliem testētājiem un visiem, kas ir pazīstams ar Java valodu.

Pašlaik mācību valoda ir krievu.

Mācību maksa
240€
Kursa apjoms: 63 stundas
 • 9 lekcijas
   
   
 • 6 praktiskas nodarbības
   
 • Detalizēta atgriezeniskā saite
 • Noslēguma projekts
   
 • QA Academy sertifikāts
 • Labākiem absolventiem stažēšanās piedavājumi
 • Ieteikuma vēstules labākiem absolventiem
Lai iestātos kursā, ir nepieciešams zināt:
Zināšanu līmenis būs pārbaudīts iepriekšējā testēšanā.
Kursā tiks apgūtas:
 • Testēšanas automatizācijas pamati
 • Darbības ar regulārām izteiksmēm
 • Freimvorku, kuras izmanto automatizācijā, veidošanas principi
 • Elementa lokatora jēdziens
 • Instruments web aplikāciju Selenium WebDriver testēšanas automatizēšanai
 • Testēšanas automatizācijas pieejas
 • Autotestu dzīves cikla vadības prasmes ar testa freimvorka TestNG palīdzību
 • Git versiju kontroles sistēmas
 • Pirmkoda vadības sistēma un projekta Maven veidošana
 • Automātisko testu uzsākšanas un rezultātu uzglabāšanas veidi
Vai viss iepriekšminētais jums jau ir zināms? Tad jums ir vērts iepazīties ar profesionālā kursa programmu. Pēc tā iziešanas jūs būsiet gatavi uzreiz sākt strādāt par Junior QA Automation Engineer.

Kursa treneri

testēšanas automatizācijas kursi - treneri
Sergejs
Seņuks
Testēšanas automatizēšanas komandas menedžeris, A1QA
Pieredze testēšanā:
Vairāk nekā 20 realizēto projektu mobilo, darbvirsmas un tīmekļa lietojumprogrammu testēšanas automatizācijā.
Dmitrijs
Bogatko
Testēšanas automatizēšanas komandas menedžeris, A1QA
Pieredze testēšanā:
Vairāk nekā 25 realizēto projektu testēšanas automatizācijā.


Pateicoties šim kursam vairāk nekā 50 kursu absolventu ir atraduši savu aicinājumu IT jomā un izdarīja pirmos soļus testēšanas automatizācijas profesijā.

Ko mūsu absolventi saka par kursu?

Vladimirs Moškovs
Es biju patīkami pārsteigts par operatīvajām atsauksmēm. Ātra atbilžu saņemšana ļoti palīdzēja mācību laikā.
Sergejs Gomon
Paldies QA Academy par interesantu un noderīgu kursu. Es, izstrādātājs pēc profesijas, vienmēr gribēju apskatīt IT pasauli citām acīm. Automatizēšanas kurss deva man šādu iespēju.

ATLAIDES UN AKCIJAS

-7%
no profesionālā līmeņa cenas tiem, kas ir izgājuši pamata līmeni
Mums ir svarīgi lai mūsu absolventi varētu strādāt specialitātē uzreiz pēc kursa pabeigšanas. Tāpēc mēs sadarbojamies ar IT uzņēmumiem, kuri meklē savus darbiniekus QA Academy absolventu skaitā.
Mācies automatizācijai ar praktiķiem!
Mācību maksa:
240
eiro
Pierakstīties kursā

Atcerieties, ka kurss būs pieejams krievu valodā