Kursi

Programmatūras testēšanas pamati

Intensīvais kurss iesācējiem. Paredzēts straujai padziļināšanai testētāja profesijā. 2 mēnešu online nodarbību laikā klausītāji saņems teorētisku informāciju un praktiskās iemaņas, kas ir nepieciešamas, lai sāktu strādāt kā Junior Tester IT uzņēmumā. Kurss notiek angļu un krievu valodās (atsevišķas grupas).
Online-kurss
 • Kursa apjoms 80 stundas
 • 13 lekcijas
 • 5 praktiskās nodarbības

Programmatūras testēšanas pamati universitātē

Kurss iesācējiem. Kurss dod lielisku pamatu, lai uzsāktu karjeru programmatūras testēšanā. Apvieno nodarbības universitātē (Rīga), vebinārus un patstāvīgo darbu. Kurss notiek tikai angļu valodā. Nepieciešamais nosacījums - angļu valodas zināšanu līmenis ne zemāk par Pre-Intermediate.
Jauktais kurss
 • Kursa apjoms 80 stundas
 • 12 lekcijas
 • 4 praktiskās nodarbības

Programmatūras testēšanas automatizācija - Līmenis 1

Speciālistiem. Kurss palīdzēs apgūt perspektīvo profesiju testēšanas automatizācijā. Nepieciešamais nosacījums - Java programmēšanas valodas zināšanas. Mācības notiek krievu valodās.
Online-kurss
 • Kursa apjoms 77 stundas
 • 9 lekcijas
 • 6 praktiskās nodarbības

Programmatūras testēšanas automatizācija - Līmenis 2

Speciālistiem. Šis kurss ir pamata kursa turpinājums. Nepieciešamais nosacījums - Java programmēšanas valodas zināšanas. Mācības notiek krievu valodās.
Online-kurss
 • Kursa apjoms 126 stundas
 • 7 lekcijas
 • 7 praktiskās nodarbības