fbpx

Ir noslēdzies QA Academy pavasara kurss Rīgā

Pagājušajā nedēļā notika QA Academy kursa “Programmatūras testēšanas pamati” kārtējas grupas izlaidums Rīgā. Atcerēsimies, kā tas bija.

Šajā semestrī apmācība notika uz Rīgas Tehniskās universitātes bāzes. Par kursa pasniedzēju ir kļuvis Aleksejs Kibriks – pieredzējis programmēšanas inženieris-testētājs un QA Academy  pasniedzējs.

Apmācība notika jauktā formātā. Sākumā Aleksejs atlīdoja uz Rīgu, lai personīgi iepazītos ar visiem dalībniekiem un pasniegtu ievada lekcijas. Kā atzīst pats Aleksejs par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem pirmajā posmā bija izveidot no divdesmitiem klausītājiem, kuri bija pieteikušies kursam, komandu. Lai to panāktu studiju procesā tika izmantotas komandu aktivitātes un organizēts kopējais online čats. Jo jau sen novērots, ka apmācības notiek efektīvāk, un jautājumi tiek risināti vieglāk saliedētā kolektīvā.

Pēc klātienes lekcijam sākās nodarbības attālinātā formātā. Klausītāji patstāvīgi veica uzdevumus, un pasniedzējs tos analizēja attālināti. Ar Alekseju vienmēr bija viegli sazināties, un viņš savlaicīgi sniedza klausītājiem atsauksmes par praktisko uzdevumu izpildi.

Mācību beigās notika gala eksāmens, kuru klausītāji kārtoja personīgi Aleksejam. Saskaņā ar mācību rezultātiem visi studenti ir ieguvuši sertifikātus par kursa apgūšanu, bet labākā studente saņēma arī ieteikuma vēstuli. Pēdējā lekcijā Aleksejs pastāstīja, kā rakstīt CV, kas palīdzēs jums izcelties citu pretendentu uz Junior Tester vakanci vidū, kā arī, uz kādiem jautājumiem jums ir jābūt gataviem atbildēt darba intervijā.

“Kā tas parasti notiek mūsu kursos, apmācībai reģistrējas dažāda vecuma ua ar dažādu izglītības līmeni cilvēki. Šoreiz bija gan studenti, gan strādājošie cilvēki. Bija pat divas daudzbērnu mammas! Apbrīnoju viņu disciplinētību un spēju efektīvi plānot savu laiku.

Man ir arī patīkami atzīmēt, ka visi šā kursa klausītāji  bija motivēti veiksmīgi pabeigt mācības. Katrs īstenoja savu mērķi: kāds ir nācis lai iegūtu jaunu profesiju, kāds vēlējās lai dzīvi kļūtu daudzveidīgāk, kāds gribēja iegūt jaunas zināšanas. Gribētos ticēt, ka visi savus mērķus jau ir sasnieguši vai pavisam drīz sasniegs. Jo pasniedzējam tas ir pats galvenais”, – atzīmēja Aleksejs.

Mēs vēlam veiksmi mūsu absolventiem un atgādinām, ka nākamais kurss Rīgā sāksies rudenī. Sekojiet līdzi jaunumiem un reģistrējieties!

Pie ziņu saraksta